slovak  
Tel.:+421 903 525 435

Vznik spoločnosti

Založenie a vznik spoločnosti

Po roku 1998 začal prebiehať v ekonomike SR proces investícii. Tento proces na trhové hospodárstvo priniesol významné zmeny, a to nielen na makroekonomickej úrovni, ale výrazne ovplyvnil aj podnikovú sféru.

Úspech a prosperitu však dosiahli iba tie podniky, ktoré sa dokázali dostatočne rýchlo prispôsobiť neustále sa meniacim podmienkam a osvojili si nástroje a metódy vlastné trhovému mechanizmu. Tie, ktoré sa s predstihom zaoberajú svojím budúcim vývojom.

Dňa 09. 02. 2004 bola zapísaná do obchodného registra špedičná spoločnosť AJ.TRANS, s.r.o. so sídlom Vinohrady nad Váhom. Predmetom činnosti bolo poskytovanie služieb v nákladnej doprave. Neustálym zvyšovaním požiadaviek v špedičnej spoločnosti zo strany obchodných partnerov prišlo k rozvoju spoločnosti a to v oblasti Expresných zásielok, ktoré prebiehajú na celom území SR, ale i v zahraničí.

Základnou filozofiou spoločnosti ako celku od samotného vzniku je poskytovanie kvalitných služieb a prác klientom.

Ide o širokú ponuku predmetu činností:

  • cestnú nákladnú dopravu vnútroštátnu
  • cestnú nákladnú dopravu medzinárodnú
  • nákladnú a špeciálnu prepravu
  • sprostredkovateľskú činnosť
  • kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a iným
  • prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti